.. อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล ..


วิธีใช้งาน เช็คเบี้ยประกัน - สร้างใบเสนอราคา

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว > คลิกหัวข้อ เช็คเบี้ย ทางซ้ายมือ

วีดีโอตัวอย่างการใช้งาน

1. วิธีค้นหาข้อมูลลูกค้า
2. กรณีไม่พบข้อมูลลูกค้า
3. เปรียบเทียบบริษัทประกัน
4. ออกใบเสนอราคา
5. เลือกวิธี save > Excel / Word / PDF I JPG (รูป)
วิธีใช้งาน ตัวแทนแจ้งงานเข้าสู่อีซี่

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว > คลิกหัวข้อ การติดตามงานขาย

วีดีโอตัวอย่างการใช้งาน

1. วิธีค้นหาใบเสนอราคา
2. ออกใบเสนอราคา
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4. สรุปข้อมูลทั้งหมด
5. แจ้งงาน
.. อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล ..


.. อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล ..


.. อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล ..