การชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร
จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย โดยนำใบแจ้งการชำระเงิน (ดูเอกสารแนบ คลิ๊กดาวน์โหลด) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ธนาคาร และเก็บส่วนที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ในร้าน 7 Eleven และจุดบริการรับชำระ เงินที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศต่อรายการไม่เกิน 30,000 บาท เพียงแสดงบัตรประชาชน (ของผู้ชำระ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์) ให้พนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทำตามขั้นตอนดังนี้

เลือกเมนู

1. ซื้อ/ ชำระเบี้ยประกัน

2. ชำระเบี้ยประกัน

3. อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ประกันภัย

4. ประเภทบริการ ประกันรถอีซี่

5. รูด/เสียบบัตร หรือแจ้งเลขที่บัตรประชาชน

6. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

7. กรอกยอดชำระ

ชำระผ่านเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร

โดยใช้ข้อมูล บริษัทประกันภัย ฯ และของผู้เอา ประกันรถ ที่ระบุไว้ในใบเเจ้งการชำระเงิน
ทำรายการชำระเงินตามขั้นตอนและคำแนะนำจากระบบธนาคาร

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลือกบริการ "ชำระค่าสินค้าและบริการ" โดยใช้รหัส COMP CODE บริษัท 0474
 • ธนาคารกสิกรไทย เลือกบริการ "ชำระค่าสินค้าและบริการ" โดยใช้รหัส COMP CODE บริษัท 50047
 • ธนาคารกรุงเทพ เลือกบริการ "ชำระค่าสินค้าและบริการ" โดยใช้รหัส COMP CODE บริษัท 25556
 • ธนาคารกรุงไทย เลือกบริการ "ชำระค่าสินค้าและบริการ" โดยใช้รหัส COMP CODE บริษัท 6226
 • ธนาคารออมสิน เลือกบริการ "ชำระค่าสินค้าและบริการ" โดยใช้รหัส COMP CODE บริษัท 9077

ข้อแนะนำ การชำระผ่านเครื่อง ATM

 1. สอดบัตร ATM กดรหัส 4 หลัก (รหัสบัตร) เลือก "ชำระค่าสินค้าและบริการ" พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเครื่อง ATM
 2. เลือกบัญชีของท่านที่ต้องการชำระเงิน (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน) ใส่รหัส COMP CODE บริษัท (ที่ระบุไว้ด้านบน)
 3. กดรหัสอ้างอิงที่ 1 (รหัสประจำตัวลูกค้า) ตามด้วย กดปุ่ม "หมายเลขถูกต้อง"
 4. กดรหัสอ้างอิงที่ 2 (ค่าประกันงวดที่) ตามด้วย กดปุ่ม "หมายเลขถูกต้อง"
 5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องชำระ รวมหน่วยสตางค์ ตามด้วย กดปุ่ม "จำนวนเงินถูกต้อง"
 6. ตรวจสอบและกดปุ่ม "ยืนยันการทำรายการ"
 7. รอรับหลักฐานการชำระเงิน Slip ATM (เก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการชำระเงิน)

ชำระผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking)

โดยใช้ข้อมูลของ บริษัทประกันรถยนต์ และของผู้เอา ประกันรถ ที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน
ทำรายการชำระเงินตามขั้นตอนและคำแนะนำจากระบบของแต่ละธนาคาร

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ T.02-777-7777
 • ธนาคารกสิกรไทย T.02-888-8888
 • ธนาคารกรุงเทพ T.1331
 • ธนาคารกรุงไทย T.1551
 • ธนาคารธนชาต T.02-217-8000

ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต ประกันออนไลน์ (Internet Banking)

โดยสมัครใช้บริการของธนาคารก่อนทำรายการชำระเงินผ่าน Website ของธนาคาร

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com
 • ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com
 • ธนาคารกสิกรไทย https://online.kasikornbankgroup.com
 • ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th
 • ธนาคารกรุงศรี www.krungsrionline.com

ชำระด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

โดยเลือกชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิต หรือเช็ค กรุณา ขีดคร่อมเข้าบัญชี (A/C PAYEE ONLY)
สั่งจ่าย บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด

- สำนักงานใหญ่ T.02-801-9000


คำแนะนำเพิ่มเติม

 1. การชำระเงินด้วยเช็คหรือวิธีการส่งเงินใดๆ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อ บริษัทประกันภัย ได้รับเงินแล้วเท่านั้น
 2. กรุณาชำระเงินโดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินของ บริษัทประกันรถ ฯ เข้าบัญชีธนาคาร “บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด” เท่านั้น หากชำระเงินเข้าบัญชีอื่น หรือบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับชำระเงินนอกสถานที่ผ่านพนักงานในทุกกรณี ยกเว้นผ่านพนักงานแมสเซนเจอร์ของบริษัทฯ เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับใบรับเงินของบริษัทประกันภัย ฯ เป็นหลักฐานการชำระเงิน
 3. กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ กรุณาแจ้งที่ Call Center ของบริษัทฯ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center T.02-801-9000